Disclaimer

De redactie van ” 112Wolvega e.o. , 112Nieuws uit Wolvega e.o (Verder 112Wolvega)” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud op de website van “112Wolvega ”. Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de eigendomsrechten van derden.

“112Wolvega ” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (in)directe schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van “112Wolvega ”.

Bij het insturen van media aan “112Wolvega ” of het toestemming verlenen tot publicatie op “112Wolvega ” verklaard u automatisch de eigenaar te zijn van deze beelden of toestemming te hebben voor publicatie van deze media.

“112Wolvega ” behoudt zich het recht voor om door derden aangeboden informatie te wijzigingen dan wel te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, of andere derden.

Op de inhoud van deze site (nieuwsberichten en beelden) rust copyright. De inhoud mag niet worden gekopieerd, veranderd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier, hetzij op papier, hetzij digitaal, zonder voorafgaande toestemming van de redactie van ” 112Wolvega  ”

Het is verboden om nieuwsberichten of beelden in zijn geheel of gedeeltelijk over te nemen. Wanneer blijkt dat nieuwsberichten zonder enige toestemming of overleg worden gepubliceerd, is ” 112Wolvega  ” vrij een bedrag van minimaal € 150,- per nieuwsbericht of gebruikt beeldmateriaal in rekening te brengen. Beeldmateriaal geplaatst of Facebook en/of Twitter valt onder bovenstaande regel!

Alle niet-persoonlijke gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan ” 112Wolvega  ” toestuurt zijn op niet-confidentiële basis en mogen door ” 112Wolvega  ” vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt.

Algemene voorwaarden
Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie d.d. oktober 2011 van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer [84/2011].
Klik (hier) om de Algemene Voorwaarde direct in te zien.

AANPASSEN PRIVACY BELEID:

Wij behouden ons het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina dan ook regelmatig.