Agrariërs krijgen voorlichting over brandpreventie

Oldelamer – Agrariërs die ten westen van de A32 (richting Wolvega) wonen worden door de gemeente, LTO Weststellingwerf en de brandweer van harte uitgenodigd om een een voorlichtingsavond over brandpreventie voor agrariërs bij te wonen. 

De voorlichting is dinsdag 16 januari om 20:00 uur ’s avonds in dorpshuis ´t Griffioentje in Oldelamer. Met de voorlichting willen gemeente en brandweer bijdragen aan het voorkomen van brand.De impact van een brand is enorm, zowel emotioneel als financieel. De bijeenkomst is gericht op brandveiligheidsrisico’s op boerenbedrijven en het verkleinen van de kans op brand.

Voorzitter Hans Hoekstra van LTO Weststellingwerf opent de avond. Vervolgens geeft Anne de Jager van Brandweer een presentatie. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen en discussie.

Wilt u de avond bijwonen, dan kunt u zich tot 14 januari aanmelden bij Annette Folkerts, email: a.folkerts@weststellingwerf.nl. 

Foutje ontdekt? Mail ons! redactie@112wolvega.nl
-advertenties-