Herstel bermprofiel in Weststellingwerf

Weststellingwerf – Het buitengebied van Weststellingwerf kent veel plattelandswegen. Om de bermen langs deze wegen steviger te maken, vindt de komende weken op diverse plaatsen in de gemeente bermonderhoud plaats. De gemeenteraad heeft hiervoor extra financiële middelen beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zijn gestart op maandag 3 oktober en zullen naar verwachting zo’n vier weken duren.

Afwateringssprofiel

Vooral in de herfst worden de bermen van plattelandswegen vaak beschadigd door zwaar (landbouw)verkeer. De bermen zijn in deze periode juist kwetsbaar, omdat vanwege regenval meer water moet worden afgevoerd. Om de bermen steviger te maken, wordt het afwateringsprofiel hersteld. Hierdoor wordt het regenwater sneller afgevoerd. De locaties van de betreffende bermen kunt u vinden op onze website: www.weststellingwerf.nl/inwoners/werk-in-uitvoering.

Grasbeton

Na afloop van de werkzaamheden worden de bermen ingezaaid met een kruidenmengsel, dat aansluit bij de omgeving en dat een leefomgeving biedt aan de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Om in de toekomst een veilige berm te kunnen garanderen, stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om langs een aantal wegen grasbetonstenen aan te brengen.

Maaiwerkzaamheden

Loonbedrijf Jelle Bijlsma BV zorgt dit jaar in opdracht van de gemeente Weststellingwerf voor het maaien van de bermen en het schoonmaken van de sloten. De bermen worden één keer per jaar na de zomervakantie gemaaid. Enkele bermen worden onderhouden door Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf (ANW) en twee keer per jaar gemaaid. Alle maaiwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Schoonmaken bermsloten

De bermsloten worden jaarlijks in de herfst schoongemaakt om zo de afvoer van water te waarborgen. Dit moet voor 1 november gebeuren. Het slootafval dat uit de bermsloten wordt gehaald, wordt binnen de bebouwde kom meteen opgeruimd. Buiten de bebouwde kom blijft het slootafval enkele weken liggen, zodat het kan drogen. Voor 1 december wordt ook dit slootafval opgeruimd.

Verkeersveiligheid

Naast het herstellen van de bermen werkt Weststellingwerf ook aan het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom landbouwverkeer. Tijdens de oogstperiode controleert de gemeente in samenwerking met de politie landbouwvoeruigen op de technische staat van de voertuigen, verlichting, te brede voertuigen of aanhangwagens, scherp uitstekende delen, het gebruik van de juiste markering en verkeerd bevestigde ladingen. Ook wordt er gecontroleerd op het bevuilen van wegen.

 

Foutje ontdekt? Mail ons! redactie@112wolvega.nl
-advertenties-