Provincie stelt vaarverbod in ter bevordering van ijsgroei

Fryslân – De provincie geeft vanaf zaterdag 24 februari een vaarverbod af voor een groot deel van de vaarroutes in de Friese wateren.

Het verbod gaat in vanaf 17:00 uur en moet de aangroei van het ijs gaan bevorderen. Ook aannemers worden gesommeerd drijvend materiaal uit het water te verwijderen. De verwachting is dat vanaf het einde van de week de ijsgroei goed mogelijk lijkt. Vanaf de nacht van vrijdag op zaterdag gaat het op grote schaal vriezen. Nachtelijke temperaturen van -5 tot -10 zijn dan niets nieuws.

Het verbod geldt vooralsnog niet voor alle vaarroutes. Sloten en vaarten zijn zeker verboden, maar de grotere vaarroutes zijn vooralsnog uitgezonderd.

Zo geldt er momenteel nog geen verbod op: de vaarweg naar Drachten en Heerenveen, het Van Harinxmakanaal, de oostelijke en westelijke invaart van Leeuwarden, het verbindingskanaal Harlingen tot en met de Harlingertrekvaart tot aan de Rie, vaarweg Akkrum, tot aan het gemaal in de Djipsleat en op de Houkesleat tot en met de industriehavens.

 

Foutje ontdekt? Mail ons! redactie@112wolvega.nl
-advertenties-